يادداشت هاي گاه و بيگاه

دلخوشي

Posted in خودماني by نيلگون on ژوئیه 2, 2009

دلم دلخوشي هاي اندك كوچك مي خواهد، دلخوشكنك هم كه باشد، خوبست.

چراغ هاي روشن جي تاك، سبز، نارنجي، قرمز

خبرهاي احتمالي خوب، حدس هاي عاميانه محال

به روز شدن وبلاگ هاي سوت و كور، رد پاي يك آشناي قديمي

ورق زدن هشت كتاب سهراب

اسير، ديوار، عصيان، تولدي ديگر فروغ …

«و بدينسانست

که کسي ميميرد

و کسي ميماند

هيچ صيادي در جوي حقيري که به گودالي ميريزد ، مرواريدي

صيد نخواهد کرد».

ايمان نياوريم به آغاز فصل سرد

Advertisements