يادداشت هاي گاه و بيگاه

پانصد کلمه

Posted in خودماني by نيلگون on آوریل 4, 2014

پانصد کلمه! روزی باید حداقل 500 کلمه بنویسم. تقریبا معادل نوشتن یک خبر نه چندان کوتاه. این یک قرار تازه است، میان من و خودم. میان من و 38 سالگی که به گمانم به هیچ چیزی به اندازه کلمات نیاز ندارد. به صدای کی بورد هم، زمان نوشتن. به هارمونی عجیب کلیک کیلیک و کلماتی که سطر به سطر اضافه می شوند. می توانم از امروز توی سرم ننویسم و کلمات را بیاورم اینجا. از هر چه فیلتر لعنتی که می خواهم عبورشان بدهم و برسانمشان به 500 تا و بعد تمام. حتی برنگردم ببینم چطور سر همشان کرده ام و از چی حرف زده ام.

مثلا از داروخانه که دارد روزی 14 ساعتم را می بلعد یا 3 ساعت زمان توی راه بودن روزانه. شاید هم جمعه ها که یکی در میان مال خودم هستند. مال من که نه! مال خانواده! فرصت پختن غذاهای مختلف، شستن ملحفه ها، پرده ها، روپوش ها، روتختی ها و قابلمه های بزرگ و کوچک.غر زدن به دخترها سر بی حواسی هایی که مرتکب شده اند. سر لباس های تا نشده، جوراب های کثیف، همکلاسی هایشان که هی وقت و بی وقت زنگ می زنند. اصلا سر برنامه های مسخره مدرسه که فکر می کند تمام پدر و مادرهای عالم بی کار هستند. سر اردوی مادران دختران، جلسات ریز و درشت هفتگی و چه می دانم جشن غذاهای خانگی برای حمایت از فلان بنیاد حمایتی!

شاید هم غر نزنم. در این مورد بنویسم که دیگر هیچ قرص ضدافسردگی مصرف نمی کنم. توی این شش ماه در مورد همه شان خوانده ام، بعضی ها را هم امتحان کرده ام؛ اما حالا می دانم که هیچ کدامشان به اندازه خودت نمی توانند گریه ات را کنترل کنند. تو فقط اراده می کنی و اشک ها برمیگردند سر جایشان. راستی راستی بند می آیند و این بهترین تجربه ای است که تو به عنوان یکی از این آدم ها که اشکشان همیشه دم مشکشان است، می توانی کسب کنی. حالا 500 تا کلمه هم هر شب ننوشتی به درک!

Advertisements