يادداشت هاي گاه و بيگاه

خودت باش

Posted in نوشته هاي دوستان, خودماني, دلتنگي ها by نيلگون on سپتامبر 5, 2009

اين نوشته يك مخاطب خيلي خاص دارد

خودت باش، خود خود خودت

مثل هميشه باش، شاداب و مهربان و صميمي

نخواه نقش ديگري را بازي كني، نقشي كه اندازه تو نيست

نقشي كه اگر بازي‌يش كني، يك عمر بازي‌يت مي دهد

نكن

باور كن كه اين جامه به تمام تن ها اندازه نمي شود

تنگست براي روح هاي سركش و آزاد

ِخفتَت مي كند

مي شود يك عمر سايش و فرسايش روح هاي بي تناسبي كه در يك قالب نمي گنجند

فراتر از روزمرگي، مي شود مرگ دمادم

تو هم مي داني كوچه هاي اين شهر باريكند

و خيابان هاي تنگش براي من و تو جايي ندارد

آرامشي

گوشه دنجي اگر باشد، خانه است

خانواده است

تو تمام هستي اين خانه هستي، خودت باش

بي كرانه و آرام

بگذار آن ديگري كه ترا تمام و كمال خواسته باورت كند

با تمام مختصات زني بي همتا كه شكل هيچ كس نيست

كه ميان قالب تنگ بايد ونبايد، روح سركشش جا نمي شود

باور كن

مي ترساني‌يش، اگر ديگري شوي

عشق و علاقه پيشكشت

مي شوي غريبه اي كه اصلا نمي شناسدش

به خاطر خودت هم كه نه، به خاطر آن ديگري

نكن

پي نوشت: سخت نگير

بگذار قالب ها باشند

وقتي براي كنار هم ماندن

قلب هاي ما حجتند

Advertisements

خواندنيها، شنيدنيها و گاهي ديدنيها

Posted in نوشته هاي دوستان by نيلگون on اکتبر 28, 2008

سلام

اينجا لينكهايي را مي بينيد كه از خواندن، شنيدن يا ديدنشان لذت برده ام .

e-learninig براي همه ( آشنايي با مفاهيم پايه وب )

سرعت كامپيوتر خود را افزايش دهيد

راکونهای شیطون و شکمو

اولين هالوينهاي من

پرواز يا شكست هوا

چرا بايد پسوردهاي مناسب انتخاب كنيم ؟