يادداشت هاي گاه و بيگاه

خوابهاي نديده

Posted in دلتنگي ها, شعرها by نيلگون on October 6, 2008

يوسفم

اسير زندان خويشتن

خوابهاي نديده را

تعبير مي كنم

Advertisements

4 Responses

Subscribe to comments with RSS.

 1. weblogchi said, on October 6, 2008 at 11:40 am

  مثل مستی
  که قبل از خوردن شراب,بسراغ آدمیزاد میاد…

  منم فكر مي كنم شراب اصلا بهانس
  همه عمر برندارم سر از اين خمار مستي
  كه هنوز من نبودم كه تو در دلم نشستي

 2. سارا رها said, on October 7, 2008 at 7:02 am

  همه عمر برندارم سر از اين خمار مستي
  كه هنوز من نبودم كه تو در دلم نشستي

  چه بیت زیبایی! شاعرش کیه؟

  از غزليات سعدي يه سارا جان
  همه عمر برندارم سر از این خمار مستی / که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی
  تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد / دگران روند و آیند و تو همچنان که هستی
  چه حکایت از فراقت که نداشتم ولیکن / تو چو روی باز کردی در ماجرا ببستی
  نظری به دوستان کن که هزار بار از آن به / که تحیتی نویسی و هدیتی فرستی
  دل دردمند ما را که اسیر توست یارا / به وصال مرهمی نه چو به انتظار خستی
  نه عجب که قلب دشمن شکنی به روز هيجا / تو که قلب دوستان را به مفارقت شکستی
  برو ای فقیه دانا به خدای بخش ما را / تو و زهد و پارسایی من و عاشقی و مستی
  دل هوشمند باید که به دلبری سپاری / که چو قبله ایت باشد به از آن که خود پرستی
  چو زمام بخت و دولت نه به دست جهد باشد / چه کنند اگر زبونی نکنند و زیردستی
  گله از فراق یاران و جفای روزگاران / نه طریق توست سعدی کم خویش گیر و رستی

 3. shantal said, on October 7, 2008 at 4:26 pm

  چقدر خوبه تو هستی…چقدر خوبه…

  و چقدر عاليه دوستم كه بازم مي نويسي….

 4. ماه تي تي said, on October 10, 2008 at 1:41 am

  عجبا
  من چرا اين پستت را نديده بودم
  اين شعرسعدي را منم دوست دارم
  همه شعراي سعدي را دوست دارم
  دل دردمند ما را كه اسير توست يارا
  به وصال مرهمي نه چو به انتظار خستي…

  آمين


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: