يادداشت هاي گاه و بيگاه

هر روز

Posted in شعرها by نيلگون on August 18, 2008

دفتر ايام را ورق مي زنم با شتاب
بسان آموزگاري كه وقت كم آورده ساعت آخر
و هيچ نمي بيند اين دستخط هاي كودكانه زيبا را
اين گلهاي قرمز نقاشي
و فقط به زنگي فكر مي كند
كه لاجرم خواهد خورد

Advertisements

4 Responses

Subscribe to comments with RSS.

 1. فرزام said, on August 18, 2008 at 6:14 pm

  … و زنگ می خورد!
  ————————–
  پاسخ : و سهم ما حسرت مي شود و
  تمام

 2. weblogchi said, on August 18, 2008 at 7:53 pm

  زندگی چیست؟؟
  خون دل خوردن !!
  اولش رنج , آخرش مردن
  ——————————–
  پاسخ : ميشه جوراي ديگه اي هم بهش نگاه كرد
  زندگي زيباست
  زندگي آتشگهي ديرينه پابرجاست
  وربيفروزيش رقص شعله اش در هر كران پيداست
  ورنه خاموشست و
  خاموشي گناه ماست

 3. کتايون said, on August 18, 2008 at 11:43 pm

  بزار بخورد….
  ——————–
  پاسخ : گر چه دست من نيس، ولي بهترين راه همينه

 4. websaz said, on August 19, 2008 at 12:05 am

  دیدگاه جالبی بود .
  ———————–
  پاسخ : بيشتر اعتراض منه به خودم كه هميشه عجله دارم
  در واقع ديدگاهي يه كه بايد عوض بشه


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: