يادداشت هاي گاه و بيگاه

هذيان

Posted in دلتنگي ها by نيلگون on May 21, 2008

تحقيق نا تمام آتنا به كنار، فرمولاسيونهاي نيمه كاره من و ترجمه هاي ناقص كلا فراموش، دخترهاي بي حوصله سر و رو نشسته مامان و اسباب بازي هاي ولو شده در سرتاسر اين هال كوچك هيچ، براي نهار و شام هم كه خوب خدا بزرگست ديگر.

من ميان اينهمه آشفتگي چهار زانو نشسته ام و دارم وضعيت آخر مي خوانم :

( تحليل رفتار متقابل)

خنده دارست. نه !

يكي مثل من كه هنوز هيچ رقمه با خودش كنار نيامده، كه كودك چموش درونش يا قهرست يا مشغول لگدپراني، كه هنوز بعد اينهمه سال نفهميده علم بهترست يا ثروت،

هنوز معماي مي خواهيد چه كاره شويد را حل نكرده، آمده بنشيند مشكل رفتار متقابلش را حل و فصل كند.

آخه بنده خدا كدام رفتار متقابل وقتي شوهرت9- 10 شب هلاك و گرسنه مي رسد خانه، دو هفته يكبار خانواده ات را مي بيني، ماهي يكبار به دوستت زنگ مي زني و سالي يكبار يه چند جايي مي روي سك سك ميكني تاسال بعد .

راست مي گويي، خيلي دلت رفتار متقابل مي خواهد، بيا دو تا بازي قشنگ با اين دخترها بكن، بغلشان بگير، ببوسشان، قصه برايشان بگو، به حرفهاي كودكانه شان گوش كن، شايد در كنار تمرين رفتار متقابل، تمام معماهاي ذهنت هم خود به خود حل شوند .

شايد.

Advertisements

One Response

Subscribe to comments with RSS.

  1. محمد said, on April 1, 2010 at 11:35 pm

    علم بهتر از ثروت است ولی نداشتن ثروت بدتر از نداشتن علم است


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: